Klauzula obowiązku informacyjnego dot. usługi newsletter

Chcę otrzymywać newsletter - informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach związanych z działalnością zawodową Krzysztofa Kalicińskiego F&B/M&C, dlatego wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną wysyłanych przez Krzysztofa Kalicińskiego F&B/M&C, NIP: 6131380621. Zostałem poinformowany, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie oraz o innych przysługujących mi prawach wskazanych w klauzuli informacyjnej. Wiem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na działania, które zostały podjęte przed tą czynnością.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie - Krzysztofa Kalicińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF KALICIŃSKI F&B/M&C, NIP: 6131380621 w celu obsługi newsletter.
W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna w Polityce prywatności i plików cookies.