Blackboard Consulting

Szkolenia to najlepszy marketing.

Dostaniesz narzędzia i wiedzę
dla Siebie i zespołu.
Unikniesz kosztownych błędów
i zaoszczędzisz czas.

ukryj pokaż
SZKOLENIE: Food cost i rachunek zysków i strat, 4h + 3h konsultacji
Szkolenie dla Ciebie i Twoich menadżerów z podstaw kalkulacji i kontroli food cost oraz pełnego rachunku zysków i strat lokalu gastronomicznego. Pełny obraz finansowy lokalu i wyniku. 790 pln (netto) - do 3 osób
ukryj pokaż
KURS PRAKTYCZNY: Food cost i rachunek zysków i strat, 4 x 3h + 4h konsultacji
Wspólne przygotowanie kalkulacji i obliczenie dokładnego foodu cost i rachunku zysków i strat na cyfrach Twojego lokalu. W ciągu 4 tygodni poznasz swój prawdziwy i dokładny wynik oraz zaplanujesz działania. 2900 pln (netto) - do 3 osób
ukryj pokaż
WARSZTATY: Audyt zyskowności lokalu, 2 x 8h + 2 x 3h konsultacji
Analiza modelu biznesowego, która odpowie dlaczego lokal nie przynosi dochodu oraz wskaże możliwe rozwiązania i narzędzia poprawy zyskowności. Cena ustalana indywidualnie.
ukryj pokaż
WARSZTATY "Model biznesowy lokalu gastronomicznego": 5 x 8 h + 10h konsultacji
Otwarcie lokalu bez konkretnych założeń i analizy ryzyka jest niebezpieczne. Kosztownych błędów można unikną przygotowując model biznesowy, na którym następnie można oprzeć wszystkie działania i zyskowne funkcjonowanie lokalu. Modelem tym można również audytować istniejące lokale, które mają problem z zyskownością. Cena ustalana indywidaulanie.
ukryj pokaż
STAŁA OPIEKA SZKOLENIOWA
Efekt jednorazowe szkolenia zwykle znika wraz ze zmianą zespołu lub szybciej. Ważne jest stałe podsycanie motywacji i dodawanie wiedzy, bo Goście oczekują stałego, wysokiego poziomu obsługi i gościnności. Cena zależy od ustalonego planu szkoleń i wsparcia. Cena ustalana indywidualnie po ustaleniu planu opieki.
ukryj pokaż
SZKOLENIE "Skuteczne zarządzanie zespołem" 2 x 8h
Dla Ciebie i Twoich menadżerów. Planowanie rekrutacji, profil pracowników, rekrutacja, wdrożenie, szkolenia, feedback, motywowanie, systemy premiowe, rozwój zespołu, awanse, struktura. 3900 pln (netto) - do 5 osób, 5900 (netto) - do 10 osób
ukryj pokaż
SZKOLENIE "Jak trwale zwiększać sprzedaż w lokalu gastronomicznego" 8h
Sposoby budowania sprzedaży przez obsługę oraz Twoje media społecznościowe, narzędzia i techniki, język korzyści, sprzedawanie "doświadczenia gastronomicznego". Zwiększanie sprzedaży poprzez transakcje i relacje, budowanie lojalności Klientów. Marketing, promocje, ceny, podwyżki, rabaty. 2900 pln (netto) - do 5 osób, 3900 (netto) - do 10 osób
ukryj pokaż
SZKOLENIE: "Jak dokładnie obliczyć i skutecznie kontrolować koszty" 8h
Kontrola food cost, straty, grafik i koszty pracy, pozostałe koszty lokalu. 2900 pln (netto) - do 5 osób, 3900 (netto) - do 10 osób
ukryj pokaż
SZKOLENIE: "Jak zmienić Klienta w stałego Gościa" 8h
Budowanie relacji z Klientami w lokalu i delivery, "doświadczenie gastronomiczne", zarządzanie skargami, Klient, który powraca - lojalizacja Klientów, "trudny" Klient, typologia Klientów, kiedy Klient staje się Gościem. 2900 pln (netto) - do 5 osób, 3900 (netto) - do 10 osób
ukryj pokaż
SZKOLENIE: "Menadżer/Kierownik Zmiany - podstawy" - 2 x 8h
Dowiesz się: jak zostać kierownikiem wśród kolegów, delegować zadania, wyznaczać cele, feedbackować, budować i rozwijać zespół, motywować, kierować zmianą, podejmować decyzji, ustalać priorytety. 3900 pln (netto) - do 5 osób, 5900 (netto) - do 10 osób
ukryj pokaż
SZKOLENIE: "Menadżer gastronomii - dla zaawansowanych" 2 x 8h
Dowiesz się o: budowania kultury organizacji, zarządzaniu talentami, sukcesji, rozwóju zespołu, zarządzaniu różnorodnością, budowaniu zaangażowania i zaufania, komunikacji, elementach coachingu biznesowego: rozwój indywidualny menadżerów, zarządzanie zmianą i wdrażanie zmian, reorganizacja i rozbudowa struktury. 3900 pln (netto) - do 5 osób, 5900 (netto) - do 10 osób
ukryj pokaż
WARSZTATY: "Jak pokonać konkurencję - silna marka gastronomiczna" 2 x 8h
Przepracujemy jak strategicznie i detalicznie jak wyróżnić Twój koncept, żeby zdobyć przewagę nad konkurencją. 4900 pln (netto) - do 5 osób, 6900 (netto) - do 10 osób

Opcje szkoleń

Wybierz

Każde szkolenie poprzedzam rozmową, dzięki temu otrzymasz indywidualne, aktualne szkolenia. Nie używam stałych szablonów i prezentacji, bo szkolenia to rzemiosło nie fabryka.

Najbardziej skuteczne są szkolenia oparte na praktyce i doświadczeniu.

Blackboard Consulting

Stała opieka szkoleniowa nad rozwojem Twoim i zespołu.

Zespoły zmieniają się szybko, a Goście oczekują stałego poziomu. Szkolenia są skuteczne wtedy, gdy są powtarzane, utrwalane i rozwijane.

Umów spotkanie

Porozmawiamy o Twoich potrzebach i zobaczymy, może będzie nam po drodze.

Bezpłatna konsultacja